Siguri

UBT-CERT Internship Simulimi dhe testimi në rrjete, aplikacione dhe sisteme

Qer 15 2017
0 Shpërndarje
Projekti i Internshipit në UBT-CERT sapo ka mbyllur suksesshëm punimet e aktivitetit të parë 2 javorë me studentët e talentuar të SHKI/UBT. UBT-CERT Internship Simulimi dhe testimi në rrjete, aplikacione dhe sisteme

UBT-CERT mbyll suksesshëm aktivitetin e parë për 2 javë të internshipit në Laboratorin e Sigurisë Kibernetike.

Projekti i Internshipit në UBT-CERT sapo ka mbyllur suksesshëm punimet e aktivitetit të parë 2 javorë me studentët e talentuar të SHKI/UBT.

Gjatë këtij aktiviteti u zhvilluan një seri e trajnimeve dhe punës praktike nga vetë Atdhe Buja menaxher UBT-CERT në fushën e sigurisë kibernetike me titull “Simulimeve të ndryshme testuese në rrjete, aplikacione dhe sisteme”.

Materiale – Dokument: