Microsoft: Më shumë se 7 milionë rregjistrime në Yammer Microsoft
Shk 21 2013