Më 25 Maj UBT-CERT organizon konferencën e parë kombëtare dedikuar infrastrukturave të mbrojtjes së të dhënave kritike dhe ligjit Evropian GDPR Siguri
Maj 10 2018