10 miliardë lekë investime në telekomunikacion Investim
Kor 3 2012