Microsoft përmirëson menaxhimin e fotove në SkyDrive Microsoft
Maj 16 2013