Sulmi i WannaCry ka kompromentuar disa banka Ruse Siguri
Maj 19 2017