PTK ndan 40 milionë euro dividendë për Qeverinë e Kosovës për vitin 2013 Business & Management
Nën 18 2013