PayPal dhe MasterCard zgjerojnë marrëveshjen e tyre të pagesave Business & Management
Sht 9 2016