Operatorët e ATM-ve po konsiderojnë zëvendësimin e Windows XP me Linux Harduer
Mar 26 2014