Për herë të parë në Shqipëri, konkursi i Planit të Biznesit Business & Management
Qer 6 2012