ICO-të kanë ngritur 1.3 miliard dollar përgjatë 2017-ës Investim
Gus 9 2017