Microsoft blen startupin Izraelit të sigurisë Hexadite Investim
Qer 9 2017