Vlera e Bitcoin mund të shkojë deri në 3,700 dollar: Goldman Sachs Business & Management
Kor 20 2017