Karriere

Disa këshilla për një menaxhim efektiv: Menaxher vs Lider

Gus 11 2013
0 Shpërndarje
Disa këshilla për një menaxhim efektiv: Menaxher vs Lider

menaxher vs liderPrej kohësh ekziston miti se menaxheri dhe lideri janë e njejta gjë, por kjo nuk qëndron. Jo çdo lider mund të jetë një menaxher, por çdo menaxher duhet të jetë një lider. Ky i fundit është një kalim i vështirë që kërkon kohë dhe njohje të mirë të karakteristikave të liderit.

Më poshtë po ju njohim me disa prej këtyre karakteristikave:

Menaxheri jep përgjigje ndërsa lideri bën pyetje

Të japësh vetëm urdhra do të bëjë që stafi të kthehet kundra jush. Do të ishte mirë që të pyeten vazhdimisht punonjësit: “Çfarë mendimi keni për këtë ide?”. Përfshirja e njerëzve në procesin e vendimmarrjes do të bëjë që urdhrat të përcillen indirekt dhe në një formë më të pranueshme. Në këtë mënyrë mund të nxitet kreativiteti dhe motivimi i stafit.

Menaxheri kritikon gabimet, lideri tërheq vëmendjen indirekt

Vënia në dukje direkt e gabimeve ndaj punonjësve do të shkaktojë tek ata një ndjenjë sikleti dhe nervozizmi. Një lider efektiv duhet t’i japë punonjësit një mundësi për të mësuar dhe për të kuptuar vetë gabimet.

Menaxheri rrallë vlerëson, lideri vlerëson edhe përmirësimin më të vogël

Që një lider të jetë i suksesshëm duhet me patjetër të gjejë kohë për të njohur apo vlerësuar edhe arritjet më të vogla të punonjësve. Kjo do të bëjë që interesi i tyre të shtohet dhe të punojnë akoma më tepër.

Menaxheri fokusohet tek gjërat negative, lideri thekson pozitivet

Fokusimi vetëm tek gabimet e një punonjësi apo projekti nuk le hapësirë për përmirësim. Që të jesh një lider i suksesshëm duhet që të fillosh duke vlerësuar punën, më pas të vazhdosh me disa kritika dhe të përfundosh sërish duke vlerësuar.

Menaxheri kërkon vlerësim personal, lideri vlerëson ekipin e vet

Për çdo arritje personale të parët që vlerësohen janë menaxherët, por që drejtimi i ekipit të ketë sukses duhet që këto vlerësime t’i përcillen edhe stafit të punës. Është e rëndësishme që një lider të kuptojë rëndësinë e vlerësimit të ekipit të punës. Kjo shpërblehet në një periudhë afatgjatë me krijimin e një kulture kompanie ku punonjësit punojnë gjithnjë për të pasur sukses si ekip. (CIO Albanian)

Lajmet e fundit>