Data Center

5G-ja kërkon një këndvështrim të ri dhe të unifikuar të menaxhimit të të dhënave

Kor 9 2018
0 Shpërndarje
Volumi dhe intensiteti i të dhënave të ditëve të sotme do të rrisë kompleksitetin e menaxhimit të tyre. 5G-ja kërkon një këndvështrim të ri dhe të unifikuar të menaxhimit të të dhënave

Procesi i Dixhitalizimit, 5G-ja dhe IoT kanë shtuar presionin ndaj operatorëve mobilë të cilët po ndjejnë nevojën e rimodelimit të strategjisë së të dhënave.

Ericsson parashikon 1.5 miliardë pajisje IoT deri më 2020-ën. Me mbërritjen e 5G-së në 2019-ën, trafiku i të dhënave mobile do të rritet me 8 herë duke arritur në 110 ekzabajt në muaj në 2023.

Ndryshimet në teknologji, ekonomi, modele biznesi dhe praktika për angazhimin e konsumatorëve kanë ndikuar së shumti në operacionet e kompanive.

Deri më sot fokusi ka qenë tek përpjekjet për Transformimin Dixhital dhe lançimin e rrjeteve 5G.

Biznesi i 5G-së është nxitur nga IoT, shërbimet VR dhe AR, dhe shërbimet video të cilësisë super të lartë.

Por në përpjekje për të qëndruar me hapin e evolucioneve të industrisë, shumë operatorë kanë dështuar në të qënurit proaktivë kur bëhet fjalë për menaxhimin efektiv të të dhënave komplekse.

Një menaxhim i mirë i kërkesave në rritje për të dhëna do të thotë që operatorët duhet të largohet nga zgjidhjet “point data” dhe ekosistemet drejt një pikture të konsoliduar të të dhënave dhe kanaleve të konsumit.

Në rrjetet e ditëve të sotme, të dhëna burojnë nga një mori burimesh upstream shoqëruar nga një mori formatesh konfliktuale.

Këto të dhëna janë të parëndësishme derisa ato të grumbullohen, të kombinohen dhe pasurohen në formën e seteve të aplikueshme të të dhënave që mund të konsumohen nga aplikacione downstream.

Konkretisht kemi të bëjë me precipitim të dhënash ndërsa operatorët përpiqen të absorbojnë impaktin e kërkesës së lartë të 5G-së, IoT-së dhe ndryshimeve me shpejtësi të modeleve të biznesit.

Është mese e qartë se kemi nevojë për një fabrikë të unifikuar të dhënash i cili qëndron në rrjetet si mënyra e vetme për të adresuar kompleksitetet e orkestrimit të të dhënave ditëve të sotme.

Forrester parashikon që kalimi në 5G dhe IoT do të rrisë nevojën për një integrim 360 gradësh të konsoliduar të të dhënave për të siguruar të dhëna të plota dhe integritet.

Kalimi në 5G e sheh të nevojshme një fabrikë të dhënash në mënyrë që operatorët të jenë të pozicionuar strategjikisht për ofrimin e shërbimeve 5G.

Çfarë është një fabrikë të dhënash dhe pse ka rëndësi? Përshkruar nga IDG-ja, koncepti i një fabrike të dhënash është një këndvështrimi i cili ndihmon organizatat të menaxhojnë më mirë rritjen e shpejtë të të dhënave dhe nevojave të shpërndarjes dhe përpunimit.

Termi përfaqëson një teknologji e cila krijon një platformë të konvergjuar të dhënash në mbështetje të ruajtjes, përpunimit, analizimit dhe menaxhimit të të dhënave.

Të dhënat aktualisht mbahen në skedarë, tableta, kanale të dhënash, objekte, imazhe, sensorë e madje edhe aplikacione të bazuar në kontejnerë.

Marrim shembull mungesën e efikasitetit sot në modelet e përpunimit të të dhënave që ekzistojnë në rrjete.

Ofrimi i një shërbimi të qëndrueshëm dhe kompetitiv është bërë kaq i vështirë sidomos me “perëndimin” e teknologjisë Network Functions Virtualisation dhe Software Defind Networks.

Nëse flasim për fitimin e njohurive që krijojnë vlerë në një biznes nga ambiente kompleks të dhënash, përllogaritet që deri në 80% të procesit të përpunimit të të dhënave konsumohet nga detyrat e pastrimit, normalizimit dhe përgatitjes së të dhënave që të jenë të aplikueshme tek një operator biznesi.

Shkencëtarët e të dhënave shpenzojnë 50 deri në 80% të kohës së tyre duke grumbulluar dhe përgatitur të dhëna dixhitale të pashtruara përpara se të eksplorohen për të krijuar vlerë.

Volumi dhe intensiteti i të dhënave të ditëve të sotme do të rrisë kompleksitetin e menaxhimit të tyre.

Ky proces bëhet edhe më shqetësues kur flasim për modelin e kostove bazuar në të dhënat e përpunuara dhe jo në vlerën e gjeneruar prej tyre.

Në mbarë tregjet ky është shndërruar në një problem akut si rezultat i rregullatorëve të privatësisë së të dhënave.

Shkencëtarëve të të dhënave u kërkohet të jenë më të qartë për mënyrën sesi përpunojnë të dhënat.

Prandaj kemi nevojë për një fabrikë të dhënash që grumbullon dhe pastron të dhënat personale dhe anonime në mbështetje të një biznesi që funksionon.

Në Dhjetor të 2017-ës, Gartner vlerësoi rolin e Chief Data Officers (CDO) si një prej boshteve të transformimit dixhital.

Ndërsa këta funksionarë tradicionalisht janë fokusuar në mbikëqyrjen e të dhënave, cilësinë e tyre dhe ligjshmërinë, grupi i CDO-ve ka rritur rolin në kulturën orientuese të të dhënave.

Gartner sugjeron se deri më 2021, zyra e CDO-ve do të jetë një funksion kritik për një biznes.

Megjithatë shumë besojnë se kjo ditë ka mbërritur. Jemi në vigjilje të një transformim madhor të industrisë ndërsa nisim rrugëtimin drejt 5G-së dhe epokës Dixhitale.

Kërkohet një ndryshim i strategjive tradicionale të të dhënave ku vlera krijohet nga praktikat e menaxhimit të të dhënave duke legjitimuar rolin e CDO-ve.

Shkurtimisht kalimi në Epokën Dixhitale, 5G-në dhe IoT do të përshpejtojë nevojën për një qasje të unifikuar të menaxhimit të të dhënave tek bizneset ndërsa operatorët përgatiten për volumin e lartë të të dhënave, diversitetin dhe kompleksitetin e shtuar të shërbimeve dhe rrjeteve respektivisht. /CIO Albanian

Tags >

5GDataIoT