Business & Management

10 gabime në marrëdhëniet me klientët (CRM) dhe si mund t’i evitoni

Jan 30 2013
0 Shpërndarje
10 gabime në marrëdhëniet me klientët (CRM) dhe si mund t’i evitoni

CRM.Në bashkëpunim me disa prej ekspertëve më të mirë të administrimit e marrëdhënieve me klientët (Customer relationship management), CIO.com ka ndërtuar një listë me 10 gabimet më të shpeshta gjatë punës në këtë sektor. Edhe pse sistemet CRM kanë kohë që janë pjesë e IT-së, zgjedhja e platformës së duhur si dhe implementimi i saj mbeten ende procese delikate.

1. Të mos mendoni për përdoruesit përfundimtarë kur zgjidhni një alternativë CRM

Për të pasur sukses me CRM-në, organizatat duhet të përfshijnë në mënyrë aktive përdoruesit përfundimtarë, duke i shpjeguar njëkohësisht atyre se si do të ndihmojë sistemi në rritjen e të ardhurave, reduktimit të kostove dhe kohës, automatizimit të proceseve etj.

2. Të mos zgjedhësh një alternativë CRM që është mbështetëse e përfaqësuesve të shitjeve

Një nga problemet më të mëdha me sistemet CRM është t’i bësh prezantuesit e shitjeve ta përdorin realisht atë. Sistemet CRM për desktop u ndërtuan më tepër për menaxherët në zyra, ndërkohë që përfaqësuesit e shitjeve që ndodhen më tepër në terren kanë nevojë për një alternativë mobile që të integrohet efektivisht me sistemin aktual e njëkohësisht të lehtësojë përditësimet në kohë reale gjatë procesit të telefonatave, vizitave të klientëve në zyrë, lënies së takimeve etj.

3. Zgjedhja e një alternative CRM jo të përshkallëzueshme

Shumë biznese e zgjedhin sistemin CRM duke u bazuar në aktivitetin e momentit. Por, çfarë do të ndodhë në të ardhmen kur kompania të rritet? Është me rëndësi të madhe të bëhen parashikimet dhe vlerësimet e duhura për të ardhmen gjatë procesit të zgjedhjes së një alternative CRM.

4. Mungesa e integrimit në mediat sociale – ose injorimi i tyre si një mjet CRM

Në botën e sotme, të drejtuar nga mediat sociale, është thelbësore të pasurit e një sistemi CRM që përfshin ndërveprimet e mediave tuaja sociale me klientët. Prandaj ka rëndësi që bizneset jo vetëm të dëgjojnë fjalën e klientëve në Facebook, Twitter apo rrjete të tjera, por edhe të angazhohen realisht me ta.

5. Të mos integrosh sistemin CRM me sisteme të tjera kyçe

Optimizoni investimin tuaj aktual në CRM. Kompanitë që integrojnë e-mailin për shembull, shprehen se të ardhurat janë rritur me 22.7% vit pas viti krahasuar me ato që nuk e kanë përfshirë atë (sipas Aberdeen Research).

6. Mungesa e proceseve të përcaktuara të biznesit

Bizneset që e shohin CRM-në thjesht si një libër të madh adresash, nuk arrijnë të kuptojnë gjithë potencialin e tij. Vërtet mund të regjistroni kontaktet bazë për klientët, proces që mund ta bëni edhe në shumë programe të tjera, por ajo që ka rëndësi është lidhja e të dhënave me njëra-tjetrën, duke ju bërë për shembull të ndërtoni diagramat workflow që përshkruajnë ciklin e jetës së konsumatorëve.

7. Terminologjia jo e rregullt; mungesa e guidës për mënyrën e referimit të llogarive

Shumë kompani kanë të regjistruara tepri të dhënash për llogaritë e tyre – për shembull, G.E., GE dhe General Electric – duke e bërë të vështirë kapjen e informacionit dhe analizimin e tij. Kur ndodh kjo, shpeshherë sistemi braktiset dhe fillojnë të përdoren spreadsheet-et, duke çuar në humbjen e milionave të investuara. Çdo llogari duhet të figurojë vetëm njëherë në sistem dhe njëkohësisht të ketë një procedurë të qartë për regjistrimin e tyre.

8. Shumë fusha. CRM

Për të lehtësuar hedhjen fillestare të të dhënave në sistem, rekomandohet të shfaqen fillimisht fushat kryesore. Më pas, nëse është e nevojshme, përdoruesi mund të plotësojë detaje të tjera.

9. Të jesh tepër ambicioz

Shpeshherë, kompanitë emocionohen aq shumë për sistemin e ri CRM sa që vendosin qëllime tepër ambicioze dhe shtojnë karakteristika të ndërlikuara para së cilave përdoruesit stepen dhe frikësohen. Niseni me gjërat më kryesore, testoni reagimin e përdoruesve dhe më pas shtoni karakteristika të reja.

10. Të mos vendosësh një njësi matëse të suksesit

Implementimi i një sistemi CRM ka nevojë të shoqërohet me matjen e impaktit të tij në të gjitha fushat që do të preken nga sistemi. Këto matje duhet të kryhen rregullisht. (CIO Albanian)

Tags >

biznes